Nawigacja

 • Kiermasz Wielkanocny

  Kiermasz Wielkanocny
  18.03.2018

  Dnia 18.03.2018 roku odbył się Kiermasz Wielkanocny na Plebani w Starej Kamienicy. W prawdzie pogoda nam nie dopisała, ale uśmiech i ciepło serc osób, które wzięły udział w kiermaszu zdecydowanie ociepliły atmosferę! Pragniemy podziękować wszystkim za przyjście i wsparcie szkoły! Wszystkim rodzicom za wspaniałe wypieki, oraz pracownikom szkoły i uczniom za pomoc!

  GALERIA

 • Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

  Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny
  15.03.2018

  Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy serdecznie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 18 marca 2018 roku w godz. 8:30 – 13:30 przy Kościele w Starej Kamienicy (w razie złej pogody i mrozu zapraszamy na plebanię). Można będzie nabyć różnego rodzaju ozdoby wielkanocne, palmy, kartki świąteczne oraz przepyszne ciasta.

  Serdecznie zapraszamy!!!

 • Przygotowania do Kiermaszu Wielkanocnego

  Przygotowania do Kiermaszu Wielkanocnego
  08.03.2018

  Trwają przygotowania do Kiermaszu Wielkanocnego, na który serdecznie zapraszamy 18.03.2018r. od godz. 8:30 przy kościele parafialnym w Starej Kamienicy im. Jana Chrzciciela. Do nabycia wianki, ozdoby wielkanocne, a także pyszne ciasta 😊

  Serdecznie zapraszamy

  GALERIA

 • Nikodem Piasecki – dumą Gimnazjum w Starej Kamienicy!

  Nikodem Piasecki – dumą Gimnazjum w Starej Kamienicy!
  28.02.2018

  Uczeń klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy - Nikodem Piasecki jest naszą chlubą! Przystąpił do konkursu ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista” z przedmiotów ścisłych tj. chemii, biologii i geografii. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Po eliminacjach szkolnych a następnie powiatowych - Nikodem zakwalifikował się do finału, czyli etapu wojewódzkiego z każdego z tych trzech przedmiotów. Etapy finalne odbywały się we Wrocławiu, gdzie uczeń mierzył sie z najzdolniejszymi uczniami naszego województwa. W dniu 28.02.2018r. do naszej szkoły wpłynęła niezwykle satysfakcjonująca wiadomość od organizatora konkursu, że Nikodem w finale jest zwycięzcą konkursu wiedzy z chemii, co oznacza, że został On LAUREATEM tego konkursu, a co za tym idzie jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej oraz ma otwartą drogę poza rekrutacją do każdej szkoły średniej województwie.

  Cała społeczność szkolna oraz Grono Pedagogiczne gratuluje Nikodemowi wielkiego osiągnięcia i sukcesu. Jesteśmy dumni z ogromu wiedzy naszego trzecioklasisty.

 • Spotkanie uczniów klas III gimnazjum z funkcjonariuszami policji

  Spotkanie uczniów klas III gimnazjum z funkcjonariuszami policji
  27.02.2018

  27.02.2018r. policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze – Cieplicach:  Pan Dawid Brodziński oraz Marcin Florkowski przeprowadzili z uczniami klas III gimnazjum zajęcia pt.  „O postępowaniu wobec nieletnich w sprawach dotyczących przemocy i nierealizowania obowiązku szkolnego”. Policjanci przypomnieli gimnazjalistom definicję „nieletniego” w trzech zakresach: zapobiegania i zwalczania demoralizacji, postępowania w sprawach o czyny karalne, jak również wykonywania środków wychowawczych i poprawczych.

  Zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy w aspekcie fizycznym i psychicznym, wskazując konkretne czyny i zachowania wchodzące w skład tego zjawiska, jak również konsekwencje wynikające z przepisów prawa wobec sprawców stosujących przemoc. Przypomnieli sposób postępowania/zachowania się ofiary w przypadku doznawania przez nią przemocy, jak również możliwości uzyskania przez nią pomocy.

  Kolejną kwestią poruszoną w trakcie spotkania była problematyka związana z realizacją obowiązku szkolnego i wagarami uczniowskimi. Funkcjonariusze policji wskazywali na konsekwencje, zwłaszcza te negatywne wynikające z nierealizowania obowiązku szkolnego zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.

  GALERIA

  Pedagog szkolny

 • Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’

  17.02.2018

  Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’ - Obrazek 1

  Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.

  I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie zajęć młodzież zdobywa wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznaje podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mają także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

  Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywali pracę projektową – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

  ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.

  ***

  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

  Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’ - Obrazek 2

 • Prezentacja osiągnięć dydaktycznych naszych uczniów w semestrze pierwszym 2017/2018

  Prezentacja osiągnięć dydaktycznych naszych uczniów w semestrze pierwszym 2017/2018
  14.02.2018

  We wtorek 13.02.2018r. w Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy w sali gimnastycznej odbyło się krótkie spotkanie całej społeczności szkolnej. Celem tego spotkania było zaprezentowanie osiągnięć  dydaktycznych naszych uczniów w semestrze pierwszym roku szkolnego 2017/2018. Wyróżniona młodzież miała okazję zaprezentować się z dumą przed pozostałymi uczestnikami spotkania, odebrać nagrody książkowe, dyplomy z gratulacjami oraz  słodkie drobiazgi. Nasi prymusi otrzymali gromkie brawa, a oprócz Nich na szacunek i uznanie zasłużyli uczniowie ze 100% obecnością, oni również zostali nagrodzeni i uhonorowani przez Panią Dyrektor Wiesławę Stortę-Respondek. Mamy nadzieję, że te sukcesy dydaktyczne naszych wychowanków i ich godna naśladowania postaw zainspiruje i zmotywuje kolejne osoby do wytężonej pracy.

  GALERIA

 • Spotkanie uczniów klas VII z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

  Spotkanie uczniów klas VII z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta
  13.02.2018

  Spotkanie uczniów klas VII z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

   

  W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta - Panem Michałem Słomskim pt. „ABC młodego konsumenta”.  Celem zajęć było usystematyzowanie wiedzy uczniów dotyczących problematyki praw konsumenta, jak również zapoznanie młodzieży z głównymi zadaniami instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.

  Pan Michał Słomski wyjaśniał młodzieży na praktycznych przykładach z życia codziennego konsekwencje podejmowania decyzji o zakupie różnych towarów lub usług, przedstawił również procedurę składania reklamacji. Przybliżył uczniom różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówił także problemy wynikające z zawierania umów na odległość
  i poza lokalem, zwłaszcza dla osób starszych.

  Życzliwa postawa wobec problemów „młodych konsumentów” i merytoryczna wiedza Pana Rzecznika skłaniała uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i zadawania pytań. Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, że bardzo ważna jest edukacja konsumentów, jak również uczenie ich ostrożności i budzenie świadomości w kwestii ewentualnych konsekwencji podejmowania przez nich nieprzemyślanych działań jako konsument. Dziękujemy Panu Michałowi Słomskiemu – Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta w Jeleniej Górze, że odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenie
  i przeprowadził zajęcia z młodzieżą.

                                                                                    Pedagog szkolny

 • Spotkanie profilaktyczne - „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”

  Spotkanie profilaktyczne - „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”
  08.02.2018

  Spotkanie profilaktyczne dla rodziców/opiekunów prawnych
  pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”

  W dniu 08.02.2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców/opiekunów prawnych z psychoterapeutą uzależnień Panem Krzysztofem Matusiakiem w ramach programu pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”. Rodzice/opiekunowie prawni uzyskali podstawowe informacje na temat problematyki uzależnień. Dowiedzieli się czym jest uzależnienie, jak je rozpoznać, jakie są przyczyny i motywy sięgania po „używki” przez młodzież oraz jak sobie z nim radzić.

   Prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Matusiak zwracał uwagę na wszechobecną ciekawość młodych ludzi, która skłania ich do poszukiwania nowych wrażeń, często ryzykownych. Niestety młodzież nie jest świadoma konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, które zwłaszcza w okresie dojrzewania są bardzo szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego.  Starał się skłonić rodziców do refleksji na temat preferowanego modelu życia, jak również postępowania z dziećmi.

  Spotkanie podsumowane zostało projekcją filmu pt. „Dzieci z Leningradzkiego”. Pan Krzysztof Matusiak podkreślał, że istotne jest, by młodzież w rodzinie znalazła akceptację, dowartościowanie i prawdziwy domu. Tak, by nie musiała uciekać od problemów sięgając po używki.

                                                                        Pedagog szkolny

  GALERIA

 • Dla rodziców i uczniów
  06.02.2018

  Zapraszamy na zebranie rodziców 08 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 16:30

 • Dla rodziców i uczniów
  01.02.2018

  Od poniedziałku do szkoły chodzimy według nowego planu lekcji!!!

 • Wyjątkowy koncert w Galerii Izerskiej

  Wyjątkowy koncert w Galerii Izerskiej

  W dniu 11.01.2018r., w czwartek - uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieli okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu świątecznego w wykonaniu trzech uzdolnionych muzycznie uczennic jeleniogórskich szkół. Wszystko działo się w Galerii Izerskiej i na zaproszenie pana Spolnika. Dziewczyny: Ewa Kobielska, Kasia Kasprzak oraz Milena Paszkowska przygotowały dla nas koncert kolęd Bożonarodzeniowych, ale takich, które są mało znane a urokliwe, wzruszające, ujmując, o pięknej refleksyjnej tematyce. Śpiew i akompaniament w wykonaniu młodych artystek poruszył nas do głębi, wyciszył i nastroił świątecznie. Niesamowity talent naszych rówieśniczek był imponujący, nagrodziliśmy Je olbrzymimi brawami, bo klimat jaki wyczarowały swym wystąpieniem urokiem osobistym, wdziękiem i skromnością wprawiły nas w pogodny nastrój i poruszyły każde serce. Słuchaliśmy z zapartym tchem i podziwialiśmy talent, dojrzałość i mądrość wyśpiewywanych kolęd z przesłaniem. Wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci.

 • PROJEKT ,,FERIE Z EKONOMIĄ”

  PROJEKT ,,FERIE Z EKONOMIĄ”
  15.01.2018

  PROJEKT ,,FERIE Z EKONOMIĄ”
     W Gimnazjum w Starej Kamienicy pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie odbywają się zajęcia adresowane dla uczniów klas II i III gimnazjum z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną tych uczniów, którzy planują kontynuację nauki w szkołach zawodowych, gdzie przedsiębiorczość jest czynnikiem niezbędnym kształcenia, jak również do uczniów, którzy wybierają się do szkół średnich, gdzie realizowane będą zagadnienia ekonomiczne.
     Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w uczniach postaw przedsiębiorczych, a także rozwój umiejętności panowania i zarządzania finansami osobistymi,  poznawanie roli banku i funkcji pieniądza. Uczniowie zyskują podczas zajęć pewność siebie , doświadczają niezbędnych umiejętności podejmowania ważnych decyzji związanych np. z wyborem szkoły, co w konsekwencji pozwoli im świadomie planować przyszłość i zapewni lepszy start w dorosłe życie. Jest to ważne szczególnie dla młodzieży z terenów wiejskich.
     Zajęcia prowadzone są w szkole, 6 godzin dydaktycznych dziennie, ale jest to głównie forma zabaw integracyjno - dydaktycznych. Uczniowie aktywnie pracują na ,,swoje zyski’’. Planują budżet domowy, wchodzą w role sprzedających, kupujących, uczą się odpowiedzialności za powierzone im zadania, ale przede wszystkim realizują się jako osoby kreatywne, dzielą się swoimi innowacyjnymi pomysłami na biznes.
     We wtorek 16. 01. 2018 r wybieramy się do firmy ARF w Barcinku, aby poznać receptę na sukces w biznesie. Spróbujemy też sami zaprojektować model biznesowy firmy, która w lokalnej rzeczywistości miałaby rację bytu. Swoją prezentację jako konkursową wyślemy do Warszawy, do oceny a następnie liczymy na wygraną i wyjazd na wycieczkę do stolicy do CENTRUM PIENIĄDZA, a także na warsztaty ekonomiczne do Uniwersytetu Warszawskiego. W środę natomiast zostaliśmy zaproszeni do Jeleniej Góry do BANKU PKO SA, gdzie przygotują się do założenia pierwszego konta w banku, dowiedzą się co to jest lokata, depozyt, debet, odsetki, kredyt, oprocentowanie w skal roku, miesiąca. Młodzież dowie się, co można załatwić w banku, pozna produkty bankowe, nauczy się zakładać konto bankowe młodzieżowe, zapyta, jak zostać pracownikiem banku?
       Dla najaktywniejszych uczestników projektu przewidziane są niebanalne, edukacyjne nagrody od Fundacji, a wszystkim gwarantowana jest ciekawa przygoda i wspólne pozalekcyjne spędzenie czasu w ferie oraz mądre jego wykorzystanie z akcentem na rozwój osobisty. Zajęcia odbywają się pod okiem pani dyrektor, we współpracy z panią Sylwią Matuszewską i studentem ekonomii z Gogolina z Uniwersytetu Opolskiego - panem Dawidem Pelczarskim.
       Liczymy na dobrą zabawę i wygraną, czyli wycieczkę do stolicy, po wykonaniu modelu firmy, która miałaby szansę na sukces w lokalnej rzeczywistości.
                                                                                                                                                                         Sylwia Matuszewska

  GALERIA

 • Podziękowania
  29.12.2017

  Uczniowie naszej szkoły w dniach  04.12.2017 r. – 18.12.2017 r. aktywnie włączyli się do zorganizowanej „Świątecznej szkolnej zbiórki” na rzecz potrzebujących. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać między innymi: artykuły żywnościowe, środki czystości, słodycze, zabawki oraz materiały szkolne i biurowe, które przekazane zostały w dniu 22.12.2017 r.
  Składam serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących pomocy, wykazali troskę, pomoc i przyłączyli się do naszej akcji.

  Pedagog szkolny

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

   

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
  22.12.2017
 • Wigilijna podróż po świątecznych stołach i tradycjach świata
  22.12.2017

  W ostatnim dniu zajęć przed świętami w Szkole Podstawowej w Starej Kamienicy młodzież klas siódmych oraz II i III gimnazjum zaprezentowała tradycje świąteczne wylosowanych przez dane klasy krajów.  Zgodnie z przyjętymi zasadami uczniowie mieli przygotować prezentację multimedialną pozwalającą przybliżyć tradycje świąteczne danego państwa oraz przedstawić taniec lub wykonać utwór muzyczny pochodzący z danego kraju, najlepiej taki, który porusza tematykę świąt Bożego Narodzenia i witania Nowego Roku. Młodzież przygotowała także poczęstunek, na który składały się tradycyjne potrawy świąteczne danych krajów. Te trzy elementy były oceniane przez jury w składzie: p. dyrektor Wiesława Storta – Respondek, p. Małgorzata Płonczkier, p. Anna Sikorska.
      W programie tego dnia nie zabrakło motywów typowo polskich. Teatr Mała Scena przygotował inscenizację Jasełek w wersji uwspółcześnionej. Był także stół z polskimi potrawami wigilijnymi /przygotowanymi symbolicznie, czyli 12 potraw i opłatek najważniejszy na polskim stole/.
      Młodzież przedstawiła tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, odnosząc się do takich krajów, jak: Meksyk, Hiszpania, Włochy oraz zapoznała publiczność szkolną, czyli pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z innymi świętami obchodzonymi w Szwecji i Francji, gdzie Boże Narodzenie nie jest kultywowane. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali i podziwiali prezentacje i występy artystyczne młodzieży oraz wzięli udział w degustacji przygotowanych tradycyjnych potraw.

 • Dla rodziców i uczniów
  11.12.2017

  Zapraszamy na wywiadówkę 14 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 16:30

 • Podziękowania

  Podziękowania
  09.12.2017

  "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
  lecz przez to, kim jest;
  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

   

  Jan Paweł II

  Serdecznie dziękuję rodzicom, nauczycielom, pracownikom, uczniom i przyjaciołom naszej szkoły za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu IV Festynu Adwentowego. Bez Waszego wsparcia finansowego, hojności,  pomocy rzeczowej i ogromu dodatkowej pracy nasza impreza nie mogłaby być zrealizowana. Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem  grudniowe popołudnie już w świątecznej atmosferze. Cieszę się, że to wspólne działanie pomoże uczniom naszej szkoły w realizacji ich pasji i zainteresowań. Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste „dziękuję” zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

  Wiesława Storta-Respondek

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy

  GALERIA

 • Zbiórka żywności, słodyczy oraz artykułów chemicznych

  Zbiórka żywności, słodyczy oraz artykułów chemicznych
  02.12.2017

  „Świąteczna szkolna zbiórka”
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia organizujemy w naszej szkole zbiórkę żywności, słodyczy oraz artykułów chemicznych, które przekazane zostaną osobom potrzebującym. Chętnych uczniów do włączenia się do akcji, proszę o przynoszenie artykułów do gabinetu pedagoga szkolnego. Czas trwania zbiórki: 04.12.2017 r. – 18.12.2017 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy
  58-512 Stara Kamienica 70
 • tel./fax: 75 75 14 327

Galeria zdjęć