Nawigacja

Plan lekcji Świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej Jak zalogowaś się do e-dziennika? Logowanie do e-dziennika Jak odzyskać hasło do e-dziennika? Przewozy uczniów Zapraszamy na zebranie 16. 11. 2017r. Zapraszamy na wywiadówkę 14 grudnia 2017 r. Zapraszamy na zebranie 08 lutego 2018r. Postępowanie rekrutacyjne, składanie dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 Zapraszamy na wywiadówkę 12 kwietnia 2018 r. Zapraszamy na wywiadówkę 17 maja 2018 r. Llist Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 18 maja 2018 r. RODO

Dla rodziców i uczniów

Postępowanie rekrutacyjne, składanie dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

Zachęcamy rodziców oraz uczniów klas III gimnazjum do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W załączniku nr 1 w/w dokumentu znajdą Państwo informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Link do załącznika nr 1.

Pedagog szkolny

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy
    58-512 Stara Kamienica 70
  • tel./fax: 75 75 14 327

Galeria zdjęć